Canik Hedefe Doğru İnsan Sempozyumu

         

      Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında geçtiğimiz günlerde Samsun'da benzersiz bir etkinlik düzenlendi. Uluslararası bir platformda düzenlenen "Hedefe Doğru İnsan" Sempozyumu, PDR alanında akademisyenlerin ve psikolojik danışmanların bildirilerini sunmalarına olanak sağlarken, mesleki anlamda da büyük bir gelişim fırsatı sağladı. Canik Belediyesi tarafından düzenlenen bu  etkinlik sayesinde Abd'den , Kırgızistan'dan, Azerbaycan’dan ve tabii yurt çapında akademisyen ve psikolojik danışmanlarla tanışma imkanı bulduk. İki gün boyunca Canik Kültür Merkezi'nde 6 salonda Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında sunulan bildirileri büyük bir merak ve heyecan içinde takip ettik. Elimizde sempozyum takvimi bir salondan diğerine büyük bir zevkle koşturup durduk.
Meslektaşınla evlendiğinde her meslek etkinliğini birlikte geçirirsin işte :) 
      Zorbalık konusunda yapılan çalışmaları kaçırmak olmazdı. Okulda çalışan bir psikolojik danışman için zorbalık konusu sürekli takip edilmesi gereken ve bir konu elbette. Canik Belediyesi Başkan Yardımcısı Uzman Psikolojik Danışman Alican Usta,  Lise Öğrencilerinin Öfke Düzeyleri ile Siber Zorbalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi konulu bildirisinde uyguladıkları Siber Zorbalık Ölçeği ve Durumluluk Öfke Ölçeği araştırma sonuçlarını paylaştı. Yapılan araştırmada zorbalık mağdurlarının siber zorbalık ile kendilerini yansıtabildikleri sonucu etkileyiciydi.  ,


     Dikkatle dinlediğim bir diğer bildiri ise Hacettepe Üniversitesi’nden  Arş. Gör. Emine Feyza Dinçel’in Çocuk Kitaplarında Zorbalık Olgusunun İncelenmesi oldu. Yapılan araştırma için seçilen çocuk kitaplarında zorbalık teması incelendi. Çocuk kitaplarında karşılaşılan zorbalık karşısında karakterlerin çok az bir oranının büyüklerinde yardım alma davranışını seçtiği  Emine Feyza Dinçel tarafından vurgulandı. Halbuki zorbalıkla karşılaşıldığında ilk önce bir büyüğünden yardım istemesi gerektiği öğretmen ve ebeveynler tarafından anlatılır . Çocuk kitabı yazarlarının zorbalık konusunda daha hassas davranması gerektiğinin önemi konusunda önemli bir çalışmaydı.

Utah Üniversitesinden hocalarımız
    ABD Utah Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christine  Suniti Bhat , “Teknoloji İnternet Bağımlılığı ve Okullarda Sanal Zorbalığı Önleme Programları “ bildirisinde sanal zorbalığın gençlerin hayatına olumsuz etkisine ve bu konuda yaptıkları çalışmalara değindi. www.stopbullying.gov  ve www.bullystoppers.com  internet sitelerini kaynak olarak gösterdi.  

       Yaklaşık 150 bilim insanının katılımı ile mesleki anlamda hem motive edici hem de çeşitli konularda farkındalık kazandırıcı bir çalışmanın içinde olmak beni ve tüm meslektaşlarımı çok mutlu etti. Meslek olarak zor ve bir o kadar keyifli bir alan PDR. Ancak sürekli güncel ve gelişime açık olan bir olması mesleğimi daha çok sevdiriyor. Hedefe Doğru İnsan Sempozyumunun hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkürler. Cebimde öğrencilerim için güzel cevherlerle bu sempozyumdan ayrılmanın mutluluğu içindeyim.  

Yorumlar