16 Temmuz 2013 Salı

Kurumların Toplumsal Sorumluluğu Ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik kavramı Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında açıkladığı sonuç bildirgesinde şu şekilde tanımlanmış: "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir." Bu tanıma göre sürdürülebilirlik insan ihtiyaçlarının karşılanması için insan ve doğa arasındaki bir dengedir. Bugün ile gelecek nesiller arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir.

İnsan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuş olan sanayi işletmeleri zamanla beraberinde pek çok sorunu da getirmiştir. Küresel ısınma, canlı türlerinin yok olması, kaynakların hızla azalmaya başlaması, kentleşme bu sorunlardan sadece bir kısmı. Tüm bu sorunların bizim ve gelecek nesillerimizin yaşantısıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle sürdürülebilirlik kavramının toplumun her kesimi tarafından ilgi gösterilmesi gereken bir konu olması gerekmekte.

Kurumların, kar amacı güden faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal sorumluluklarının bilincinde olmaları lazım. Toplum bu konuda bilinçlendikçe ve baskı oluşturdukça kurumların da bu konuya gereken önemi vermeleri kaçınılmaz olacaktır.

Türkiye’de gerçekleştirilen sürdürülebilirlik uygulamalarının yer aldığı bir platform olan kurumsalsurdurulebilirlik.com, kurumlara her yerde yayınlanamayacak olan sürdürülebilirlik performanslarını sergileyebilmelerine imkan vermektedir. Bu sayede kurumsal sürdürülebilirlik kavramı ile yakından ilgilenen kurumlar pek çok bilgiye ulaşabilmekte.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder