Akran Zorbalığı

Akran Zorbalığı Projesi Pano Çalışmaları

       "Akran zorbalığı", aynı yaş grubundaki  bireyin/grubun bir bireye yönelik uyguladığı, tekrarlayıcılığı ve sürekliliği olan, gücün sistematik olarak kötüye kullanılmasını içeren, zarar  verici ve incitici saldırgan davranış olarak tanımlanmaktadır. 
 
Zorbalık Türleri 
Fiziksel Zorbalık
Sözel Zorbalık
Sosyal Zorbalık 
Siber Zorbalık 

           Okullarda son zamanlarda artan şiddet olaylarının temelinde akran zorbalığı sorunu da yattığı için okulumuzda Zorbalama adlı bir  proje yürütmeye karar verdik. Okulumuzda yürüttüğümüz çalışmaların daha fazla kişiye ulaşması  ve daha fazla çocuğun hayatına olumlu bir etki bırakmak için Zorbalama projesi için bir blog oluşturduk. 

         Öğretmen , öğrenci ve veliler için bilgi notları ve afişler paylaşacağımız blogda öğrencilerimizin tasarladığı logo ve afişlere de yer vereceğiz. Öğrencilerimizle zorbalık konusunda şimdiden kendilerini ifade etmeye, geri bildirimde bulunmaya başladı. Dünyadaki bütün kötülükleri yok etmek imkansız ancak çocuklara zorbalıkla baş etme becerilerini öğretmek mümkün. 

 http://projezorbalama.blogspot.com 

Yorumlar