DRAMA ETKİNLİKLERİ

YÖRET- İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TRAVMA SONRASI SAĞALTIM ETKİNLİKLERİ SEMİNERİ
DRAMA ETKİNLİKLERİ

SEVDİĞİM FOTOĞRAF
AMAÇ: Çocukların anıların daima aklımızda kalacağını ve bu anıları başkaları ile paylaşmanın çeşitli yolları olduğunu fark etmelerini sağlamak
YAŞ GRUBU: 9 yaş üstü
KULLANILACAK MATERYAL: Yok
SÜREÇ:Bu oyun üç aşama halinde oynanır.
                Çocuklar ikili gruplar oluştururlar. Eğitmen şu talimatları verir. ‘ Hepinizin çok sevdiği bazı fotoğraflar vardır. Ailenizle veya arkadaşlarınızla birlikte çektirdiğiniz bazı fotoğraflar. Bu fotoğraflardan birini hatırlamaya çalışın. Fotoğrafta kimler var. Nerede çekilmiş?Detaylar neler? Fotoğrafta kim nerede, nasıl poz vermiş.? Ve bu fotoğrafı arkadaşınıza gösteriyormuş gibi yapıp detaylı anlatan. Çocuklar size sırayla fotoğrafları anlatırlar.
                İkinci aşamada ikili gruplar dörtlü grup oluştururlar ve arkadaşlarının fotoğrafını arkadaşlarına anlatırlar.
                Üçüncü aşamada dörtlü gruplar fotoğraflardan birinde karar kılıp bu fotoğrafı sınıfa anlatırlar. Bu arada sınıftan gönüllüler fotoğrafı canlandırmaya çalışırlar. Fotoğrafın gerçek sahibi hiç karışmaz. Fotoğraf tamamlandığında  doğru olup olmadığı sorulur ve fotoğrafın sahibi , arkadaşlarının yerlerini veya pozlarını değiştirerek tıpkı yönetmen gibi, kendi fotoğrafını doğru şekilde oluşturur.

                DADA TEKS
AMAÇ: Çocukların drama yoluyla duygu ve düşünceleriyle duygularını ifade etmelerini  sağlamak
YAŞ GRUBU: Her yaş
KULLANILACAK MATERYAL: YOK
SÜREÇ: Çocuklardan birinin dlimizi bilmeyen bir yabancı rolünü oynması istenir. Bu Afrikalı ,bir şair, Çinli bir futbolcu veya depremde yardıma gelen kurtarma ekiplerinden biri olur.
Bu kişi dilimizi bilmediği  için anlamsız bir dilde konuşur(dada teks) . Bir başka çocuk bu dil bilen bir kişi rolünü üstlenir ve o yabancının söylediklerini tecüme eder. İstenirse diğerçocuklar, dadateks konuşan yabancıya sorular sorabilirler. Tercüman çeviriyormuş gibi yapar.
 Kaynak: Lyn pears 1995, Theatre sports down under. Sdyney- Australia


                SESLENDİRME
AMAÇ: Çocukların drama yoluyla duygu ve düşüncelerini paylaşmalarını sağlamak
YAŞ GRUBU: Her yaş
KULLANILACAK MATERYAL: YOK
SÜREÇ: iki gönüllü çocuk seçilir. Bu çocuklsr sahnede ağını açıp kapayıp, ellerini hareket ettirerek kukla gibi rol yapacaklar. İk ayrı çocuk ise bu kuklaların sesi  olacaktır. Seslendirme yapan iki çocuk ne söylerse, sahnedekiler de bunlara uygun hareketler yaparlar.
Bu aktivitenin çeşitli versiyonları uygulanabilr. Örneğin , oyuncu ve seslendirici sayısı üçe çıkartılabilir. Biri olumlu biri olumsuz kişiliği sergileyip,her şeye olumlu veya olumsuz yanından bakarken , üçüncü kişi olaylara tarafsız bakar. Veya çocuklardan 20 yıl sonrasını canlandırdıklarını varsaymaları istenir. Bir kafede oturup, günümüzden bahsetmeleri istenir.
Kaynak: Lyn pears 1995, Theatre sports down under. Sdyney- AustraliaDUYGULARIN RESMİ
AMAÇ: Çocukların çizgi ve renk kullanarak duygularını ifade etmelerine yardımcı olmak
YAŞ GRUBU: Her yaş
KULLANILACAK MATERYAL: Boya kalemleri ve kağıtlar
SÜREÇ:  Eğitmen ortaya büyük bir resim kağıdı ve bol sayıda değişik renklerde boya kalemi koyar ve her çocuğun bu kağıdın etrafına toplanmalarını ister. Her çocuk için kağıdın bir köşesine birer çizgi çizer ve şu yönergeleri verir.
                Şimdi her birinize birer çizgi hediye ettim. Hepinizin bu çizginizle duygularınızı çizmeyi denemenizi istiyorum. Önce hangi duyguyu çizelim? Eğitmen çocukların önerdiği duyguyu önce kendi nasıl çizmek isterse çizer ve sonra çocuklardan bu duyguyu çizgi ile nasıl ifade edebileceklerini göstermelerini ister. Başlangıçta mutluluk gibi bir duygu ile başlanabilir ve eğitmen mutluluğu gülümseyen bir ağız olarak çizebilir.
                Eğitmen daha sonra sıra ile diğer duyguları söyler ve her çocuk kağıdın bir köşesine o duyguyu nasıl isterse öyle çizer. Çizimler sırasında hiçbir çocuğun resmi eleştirilmez. Demek sen öfkeyi böyle çizerdin demekle yetinilir. Herkesin duygusunu çizgili çizgi ile farklı farklı ifade edebileceği  çocuklara hatırlatılır. Bir duyguyu benzer bir şekilde ifade edenler varsa bunlara dikkat çekilir ve resimlerle duygu ifade ermenin doğrusu ve yanlışı olamayacağı üzerinde durulur. Eğitmen çocukla ayrıca her duygu için farklı bir renk kullanılabileceğini de hatırlatır. ‘ boyalara bir bakın, sizce kızgınlığı hangi renk daha iyi anlatır.’
                Resimler tamamlanınca eğitmen bütün grubu kutlar ve duygularını resimlerle çok güzel ifade ettiklerini söyler. İstenirse bu resim kâğıdı Duygularımızın Resmi başlığı atılarak panoya asılır.


                DUYGU SÖZLÜĞÜ
AMAÇ: Çocukların çizgi ve renk kullanarak duygularını ifeade etmelerine yardımcı olmak.
YAŞ GRUBU: Her yaş
KULLANILACAK MATERYAL: Boya kalemleri ve kağıtlar
SÜREÇ: Bu çalışmanın duyguların resmi alıştırmasından sonra yapılması önerilir.
Eğitmen çocuklara ortadan ikiye katlanmış A4 kağıdı ve boya kalemleri dağıtır. Çocuklara kağıdın bir yüzüne olumsuz bir duygunun öbür yüzüne ise bu duygunun tam tersi olan olumlu bir duygunun resmini çizmeleri istenir. Örn: Üzüntü-sevinç, korku-cesaret gibi….

                HİKÂYE KURMA
AMAÇ: Çocukların hayal güçlerini ortaklaşa kullanarak duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine fırsat vermek.
YAŞ GRUBU: Her yaş
KULLANILACAK MATERYAL: Yok
SÜREÇ: Çocuklara hep birlikte bir hikâye oluşturacakları söylenir. İlk cümleyi eğitmen verecek, sıra ile diğer çocuklar birer cümle söyleyerek hikâyeyi tamamlayacaklardır. Eğitmen ilk cümleyi verir:  “evvel zaman içinde bir kasabada yaşayan bir küçük çocuk varmış”, “Bir deniz kenarı kasabasında yaşayan yaşlı bir balıkçı ve küçük torunu sabah balığa çıkmışlar.” “Bir gün bir grup çocuk bahçede canları sıkkın, tembel tembel oturuyorlarmış. Birden … “ gibi. Çocuklar bu cümleden yola çıkarak hikâyeyi oluştururlar. Daha sonra bu hikâyeden yola çıkarak öğrencilerle duyguları, heyecan ve kaygıları konuşulur.


GÜNEŞ,  GÖKYÜZÜ, GÖKKUŞAĞI
AMAÇ: Çocukların resim yapma yoluyla rahatlamalarını ve yakınlaşmalarını sağlar.
YAŞ GRUBU: Her yaş
KULLANILACAK MATERYAL: Yok
SÜREÇ: Çocuklar daire şeklinde ayakta durur. Herkes sağ tarafa döner. Her çocuk verilen yönergeler doğrultusunda önündeki çocuğun sırtına eliyle şekiller çizer. Y önerge : bir güneş çizin, şimdi ışıkları, gülen ağzını da çizelim… Aaa..  yağmur başladı, birkaç damla çizin, şimdi çok şiddetlİ yağıyor, fırtına var. Şimşek çakıyor şimdi yağmur yavaşladı, durdu, güneş çıktı, gökkuşağı oluştu, tam yedi çizgisi var. Şimdi bu gökkuşağının altına arkadaşınıza bir hediye çizin, bitincE isminizi yazın.
Kaynak: Hindman ,Handbook of indoor games and stunds, N.Y.

                RAHATLATAN RESİM
AMAÇ: çocukların hayal güçlerini kullanarak rahatlamalarını sağlamak
YAŞ GRUBU: 6 yaş üstü
GEREKLİ MATERYAL: bol hayal, boya kalemleri ve kağıt. İstenirse müzik çalınabilir.
SÜREÇ: çocuklara şu talimat verilir:
                “Mümkün olduğunca rahat bir şekilde oturun. Gözleriniz kapatın. Burnunuzdan yavaşça derin bir nefes alın. Nefesinizi yavaşça verin. Bir daha derin bir nefes alırken karnınızı şişirin ve hava ile doldurun.  Şimdi bu havayı yavaşça boşaltın. Kollarınız rahat bırakın …. Başınızı rahat bırakın. Boynunuzu… Sırtınızı… Karnınızı… Bacaklarınızı… Ayaklarınızı raht bırakın. Sanki çok uykunuz gelmiş de uykuya dalmak üzere imişsiniz gibi… Şimdi kendinizi tabiat içinde çok hoş bir yerde hayal edin. Bu bir deniz kıyısı olabilir, dere kenarı ya da dağlarda bir yer. Sizin bulunmaktan çok hoşlanabileceğiniz bir yer. Bu yeri gözünüzde canlandırın. Hava çok güzel ve siz bu yerdesiniz. Kendinize bu yerde bir yer beğenin ve ne yapmak istiyorsanız onu yaparken hayal edin. Bu yerin tadını çıkarın… Şimdi yine derin bir nefes alın ve gözlerinizi yavaşça açın. Hiç konuşmadan önünüzdeki boya kalemlerini ve kâğıdı alıp bu yerin resmini çizmeye çalışın. Tabii ki sizin hayalinizdeki kadar güzel çizemeyebilirsiniz ama bu resmin hayalinizde nasıl göründüğünü en iyi siz biliyorsunuz.”
                Çocuklar daha sonra resimleri arkadaşlarına gösterirler ve arzu ederlerse hayallerindeki o güzel yeri anlatabilirler.

                ELDEN ELE RESİM
AMAÇ:Çocukların birbirleriyle işbirliği yaparak kaynaşmalarını sağlamak
YAŞ GRUBU: Her yaş
GEREKLİ MATERYAL: Çocuk sayısı kadar kağıt kalem
SÜREÇ: Her çocuk bir kağıda adam ya da kadın şapkası çizer, kağıdı sağ yanındaki arkadaşına verir. Sol yanındaki arkadaşından da diğer resmi alır. Bu sefer herkes şapkasının altına yüz şekli çizer ve yanındakine verir. Eğitmen yüz yada bütün insan resmi tamalanana kadar her kağıt değişiminde neyin çizileceğini söyler. Resim tamamlandığında her çocuk önündeki resme bir isim takar ve gruba resm gösterir.

PSİKOSOSYAL EĞİTİM  SEMİNERLERİ KAPSAMINDA PAYLAŞILMIŞ OLAN GRUP ÇALIŞMALARININ BİR KISMIDIR.

Düzenleyen:      E. ATEŞ AKIN
                               Psikolojik Danışman

Yorumlar